€ Кодекси, закони, юридичні посібники, статті та поради &...
Каталог файлів
Меню

Категорії
Кодекси та коментарі
Адвокатура України
Адміністративне право
Банківське право
Біржове право
Господарське право
Державна служба
Житлове право
Злочини
Зразки документів
Конституційне право України
Кримінально - процесуальне право
Юрист-студент
Студентам - юристам
Криміналісту
Правові основи
Конспекти, лекції
Опорні конспекти з права
Реферати
Курсові, контрольні
Інші книги
Інша юридична тематика

Мітки

Рахувати

Пошук

Цікаво !!!
  >> Судова система України?
 
Всего ответов: 33

Орфо
Система Orphus

Закладки

Бонус!

Получить WM-бонус на свой кошелек!

Получить WMB-бонус на свой кошелек!

Друзі
 • Цікаві книги

 • Вітаю Вас, Гість · RSS 09.04.2020, 17:25

  Головна » Файли

    Всього матеріалів в каталозі: 64
    Показано матеріалів: 1-10
  Сторінки: 1 2 3 ... 6 7 »

  Основи конституційної юриспруденції. Навчальний посібник Шевчук Станіслав – Харків: Консум, 2002.— 296с. 
  ISBN 966-792Q-26-7

  Робота присвячена питанням конституційної юриспруденції, тобто фі­лософським та правовим основам діяльності судових органів конститу­ційної юрисдикції з питань застосування конституції у контексті, чинної Конституції України 1996 року та відповідного міжнародного та інозем­ного досвіду.
  Розглядаються питання співвідношення позитивного з природним правом, аналізуються природно-правові основи конституційного права, межі припустимості застосування природного права при здійсненні кон­ституційного судочинства, аналізується концепція «належної правової процедури» верховенства права, правової держави, конституціоналізму. 
  Крім того, аналізуються причини анти формалістської європейської ре­волюції у праві та її вплив на конституційне судочинство, а також зверта­ється увага на визначення та основні проблеми застосування прецедент­ного права при здійсненні конституційного судочинства, основні відмін­ності конституційної демократії від парламентської, аспекти легітимності конституційного судді. Окремо аналізуються способи тлумачення Консти­туції, основні відмінності її тлумачення від тлумачення інших норматив­но-правових актів при здійсненні конституційного судочинства. 
  Досліджується ідея та історична перспектива судового конституційного контролю, доктрина суддівського зовнішнього та внутрішнього обмеження, політичного питання, причини політизації процесу конститу­ційного судочинства, основні моделі та характерні риси моделей судово­го конституційного контролю, надається їх детальне розкриття на прикладі діяльності органів конституційної юрисдикції у США, ФРН та Франції.
  Для науковців, юристів-практиків, викладачів, студентів та аспірантів вищих юридичних навчальних закладів.

  Конституційне право України | Просмотров: 2265 | Загрузок: 391 | Добавил: centaur | Дата: 21.02.2012 | Комментарии (1)

  Конституційне право України: Підручник. О. Ф. Фрицький  — К: Юрінком Інтер, 2002. - 536 с. 
  ІSВN 966-667-048-8

  У підручнику розглядаються особливості конституційного права України як галузі національного права, науки та навчаль­ної дисципліни; Конституція України як Основний Закон держави, загальні засади конституційного ладу; конституційно-правовий статус людини і громадянина; форми народного волевиявлення; конституційно-правові основи організації здійс­нення державної влади: законодавчої, виконавчої, судової, влади Президента України; територіальний устрій та місцеве самовря­дування в Україні. 
  Для студентів, аспірантів, викладачів і науковців юридичних та гуманітарних вищих навчальних закладів.

  Конституційне право України | Просмотров: 2603 | Загрузок: 319 | Добавил: centaur | Дата: 21.02.2012 | Комментарии (0)

  Конституційні процедури. Державно-процесуальне право: Навчальний посібник Перепелюк Володимир Григорович - Чернівці: Рута, 2004. - 350 с. 
  ISBN 966-568-725-5 

  Навчальний посібник підготовлений відповідно до навчальної програми дисципліни. В ньому пропонується за допомогою наукових категорій теорії юридичного процесу огляд юридичних процедур, що є формою реалізації матеріальних норм конституційного права. 
  Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів.

  Конституційне право України | Просмотров: 2224 | Загрузок: 358 | Добавил: centaur | Дата: 21.02.2012 | Комментарии (0)

  Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, Кравченко В. В. виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004- 512 с. 
  ISBN 966-326-063-7

  Пропонований навчальний посібник підготовлено відповідно до програми курсу «Конституційне право України» для вищих юридичних закладів освіти і юридичних факультетів. Викладено основи конституційної доктрини, розглянуто засади конституційного ладу України, зроблено акцент на пріоритет прав і свобод людини і громадянина, аналізується нове виборче законодавство України. 
  У контексті перспектив конституційної реформи досліджуються конституційний статус органів державної влади та конституційні засади місцевого самоврядування. З урахуванням нового конституційного законодавства та досягнень юридичної науки дається тлумачення основних понять і термінів конституційного права. 
  Для студентів, аспірантів і викладачів вищих юридичних закладів освіти, всіх тих, хто цікавиться проблемами конституційно-правового розвитку України. 
  Пропонований посібник базується на конституційних та інших нормативно-правових приписах, що стосуються організації конституційного ладу України, гарантій прав і свобод людини і громадянина, форм здійснення народовладдя, конституційно-правового статусу органів державної влади, засад місцевого самоврядування в Україні і т. ін. 
  Мета видання - надання допомоги студентам, слухачам і курсантам юридичних закладів освіти у засвоєнні навчальної дисципліни «Конституційне право України», в оволодінні сучасною конституційно-правовою термінологією. Матеріал у посібнику подано відповідно до програми вищих юридичних закладів освіти, в основу якої, своєю чергою, покладено структуру Конституції України.

  Конституційне право України | Просмотров: 2607 | Загрузок: 355 | Добавил: centaur | Дата: 21.02.2012 | Комментарии (0)

  Конституційне право України За редакцією В. Я. Тація, В. Ф. Погорілка, Ю. М. Тодики — К.: Український центр правничих студії 1999. — 376 с. 
  ISBN 966-7630-02-1

  Це один із перших підручників з конституційного права України, підготовлений на основі нової Конституції України з урахуванням досягнень вітчизняні і зарубіжної наукової конституційної думки і практики конституційного будівництва. У ньому системно розглядаються основи теорії конституційного права конституціоналізму, загальні засади конституційного ладу України, конституційне правовий статус людини і громадянина в Україні, форми безпосереднього народовладдя, статус органів законодавчої, виконавчої і судової влади та Президент України, територіальний устрій і місцеве самоврядування в Україні. 
  Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів та інші навчальних закладів.

  Конституційне право України | Просмотров: 3845 | Загрузок: 926 | Добавил: centaur | Дата: 21.02.2012 | Комментарии (0)

  Конституційне право України: Навч. посіб. Годованець В. Ф. — К.: МАУП, 2005. — 360 с. — Бібліогр.: с. 347–355. 
  ISBN 966-608-417-1

  У пропонованому навчальному посібнику висвітлено найважливіші положення вчення про конституцію, основні етапи історії Конституції України, її юридичні властивості, основні принципи, структуру, функції, порядок реалізації, тлумачення, внесення змін у неї та її охорону.
  Для студентів і всіх, хто цікавиться питаннями конституціоналізму.

  Конституційне право України | Просмотров: 2138 | Загрузок: 385 | Добавил: centaur | Дата: 21.02.2012 | Комментарии (0)

  Державна служба: Навч. посібник. Оболенський О. Ю. — К.: КНЕУ, 2006. — 472 с. 
  ISBN 966–574–851–3

  Навчальний посібник призначений для професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в загальнонаціональній системі професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та керівників підприємств, установ і організацій, а також для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями економічного, управлінського та юридичного напрямів. 
  Для практичних працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування різних категорій посад, учених, викладачів економічних, політологічних, юридичних, соціологічних дисциплін, а також для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами державного управління, державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

  Державна служба | Просмотров: 1495 | Загрузок: 413 | Добавил: centaur | Дата: 21.02.2012 | Комментарии (0)

  Державна служба в Україні: Підручник С В. Ківалов,– Одеса «Юридична література» 2003

  Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Підручник призначений для надання допомоги студентам, які вивчають спеціальний курс «Організація державної служби в Україні».
  Він може бути використаний під час вивчення від­повідної теми базової дисципліни «Адміністративне право» і навчальних дисциплін освітньо-професійної програми підготов­ки магістрів із спеціальності «Державна служба».

  Державна служба | Просмотров: 4288 | Загрузок: 976 | Добавил: centaur | Дата: 21.02.2012 | Комментарии (0)

  Державна служба: Навч. посібник. Оболенський О. Ю. — К.: КНЕУ, 2003. — 344 с. 
  ISBN 966–574–476–3

  Навчальний посібник пропонує систематизовані знання в галузі державної служби щодо її ролі та місця в суспільно-політичній та соціально-економічній системах, з проблематики розвитку результативної та ефективної державної служби. Розглянуті загальнонаукові та законодавчі засади державної служби, зміст і особливості її основних інститутів, наведені основ­ні положення щодо формування та реалізації державно-службових відносин у державному апараті. 
  Навчальний посібник призначений для професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в загальнонаціональній системі професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та керівників підприємств, установ і організацій, а також для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями економічного, управлінського та юридичного напрямів. 
  Для практичних працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування різних категорій посад, учених, викладачів економічних, політологічних, юридичних, соціологічних дисциплін, а також для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами державного управління, державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

  Державна служба | Просмотров: 1316 | Загрузок: 351 | Добавил: centaur | Дата: 21.02.2012 | Комментарии (0)

  Господарське право України 

                         ЗМІСТ
  1. Основні правові засади господарської діяльності
  2. Суб’єкти господарювання 
  3. Майно як основа господарювання
  4. Господарські зобов’язання
  5. Відповідальність за порушення у сфері господарювання
  6. Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання
  7. Спеціальні режими господарювання
  8. Зовнішньоекономічна діяльність

  Господарське право | Просмотров: 1243 | Загрузок: 487 | Добавил: centaur | Дата: 21.02.2012 | Комментарии (0)
  Copyright © codex.at.ua 2020          Хостинг від uCoz
  PR-CY.ru український каталог каталог сайтів