€ Кодекси, закони, юридичні посібники, статті та поради &...
Каталог файлів
Меню

Категорії
Кодекси та коментарі
Адвокатура України
Адміністративне право
Банківське право
Біржове право
Господарське право
Державна служба
Житлове право
Злочини
Зразки документів
Конституційне право України
Кримінально - процесуальне право
Юрист-студент
Студентам - юристам
Криміналісту
Правові основи
Конспекти, лекції
Опорні конспекти з права
Реферати
Курсові, контрольні
Інші книги
Інша юридична тематика

Мітки

Рахувати

Пошук

Цікаво !!!
  >> Судова система України?
 
Всего ответов: 33

Орфо
Система Orphus

Закладки

Бонус!

Получить WM-бонус на свой кошелек!

Получить WMB-бонус на свой кошелек!

Друзі
 • Цікаві книги

 • Вітаю Вас, Гість · RSS 09.04.2020, 17:56

  Головна » Файли » Господарське право

    У категорії матеріалів: 17
    Показано матеріалів: 1-10
  Сторінки: 1 2 »

  Господарське право України 

                         ЗМІСТ
  1. Основні правові засади господарської діяльності
  2. Суб’єкти господарювання 
  3. Майно як основа господарювання
  4. Господарські зобов’язання
  5. Відповідальність за порушення у сфері господарювання
  6. Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання
  7. Спеціальні режими господарювання
  8. Зовнішньоекономічна діяльність

  Господарське право | Просмотров: 1243 | Загрузок: 487 | Добавил: centaur | Дата: 21.02.2012 | Комментарии (0)

  Господарське право: Підручник. Щербина В. С — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 592 с. 
  ISBN 966-667-179-4 

  У підручнику відповідно до програми курсу висвітлено основні пра­вові інститути Загальної частини господарського права, а також питан­ня правового регулювання в окремих галузях господарювання (Особ­лива частина) на основі Господарського кодексу України та нового Ци­вільного кодексу України, а також інших нормативно-правових актів господарського законодавства України. 
  Головну увагу зосереджено на правових питаннях господарської діяльності та управління нею. 
  Призначений для студентів і аспірантів, які вивчають курс госпо­дарського права, а також юрисконсультів, адвокатів, підприємців і всіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання господарської діяльності. У запропонованому переробленому і доповненому виданні підручника, виданого з урахуванням положень Господарсько­го кодексу України, що набрав чинності з 1 січня 2004 року, враховано конструктивні зауваження і рекомендації щодо по­ліпшення його структури та змісту.

  Господарське право | Просмотров: 7459 | Загрузок: 1707 | Добавил: centaur | Дата: 21.02.2012 | Комментарии (0)

  Господарське право України. Загальна частина: Смолин Г.В. Навчальний посібник. – Львів 2008 – 467 с.

  У навчальному посібнику, згідно з програмою навчальної дисципліни «Господарське право» висвітлено основні правові інститути його Загальної частини щодо державного регулювання господарської діяльності та підтримки підприємництва. Розглянуті господарські правовідносини, поняття, предмет, принципи та методи господарського права. 
  Значну приділено видам і правовому статусу суб’єктів господарювання, їх створенню, реєстрації та ведення їх обліку, ліцензуванню, патентуванню і припиненню, у тому числі по причині банкрутства. Визначені особливості господарських зобов’язань і договорів та господарсько – правової відповідальності. 
  Розрахований на студентів та викладачів юридичних вузів і факультетів, економічних та інших вищих навчальних закладів, які вивчають курс господарського права, підприємців, юрисконсультів, а також усіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання господарювання.

  Господарське право | Просмотров: 3040 | Загрузок: 1468 | Добавил: centaur | Дата: 21.02.2012 | Комментарии (0)

  Господарське законодавство України: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Я.М. Сащак - Івано - Франківськ: ІМЕ "Галицька академія", 2005. - 196 с.

  У навчально-методичному посібнику аналізується зміст основних нормативних актів, що регулюють господарську діяльність в Україні відповідно до програми навчального , курсу господарського законодавства. Висвітлено правовий режим суб'єктів господарської діяльності, умови здійснення підприємництва, укладання господарських договорів, господарсько-правова відповідальність, правові аспекти приватизації, а також правові засади монополізму в економіці України. Використано зразки договорів. 
  Рекомендується для викладачів та студентів вищих навчальних закладів. 
  Даний курс "Господарське законодавство України" формує у студентів майбутніх спеціалістів систему спеціальних юридичних знань, правосвідомість в світлі розбудови правової держави, розрахований на студентів економічних навчальних закладів, бізнесу та менеджменту, містить нормативно-базові акти господарського законодавства, що є основою здійснення господарської діяльності в нашій державі.

  Господарське право | Просмотров: 918 | Загрузок: 379 | Добавил: centaur | Дата: 21.02.2012 | Комментарии (0)

  Господарське право України: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О.Саніахметової. — X.: «Одіссей», 2005. —608 с.
  ISBN 966-633-428-3

  Навчальний посібник написаний у формі питань та відповідей. У ньому лаконічно викладена інформація з навчальних дисциплін «Господарське (підприємницьке) право», «Інвестиційне і зовнішньоекономічне право» та «Банківське право», поділена відповідно на три розділи.
  Для студентів, що навчаються в юридичних вузах, при вивченні зазна­чених дисциплін, студентів економічних та інших навчальних закладів, працівників державних органів, юристів, які практикують, а також підпри­ємців. Цей навчальний посібник, який підготовлено колективом кафе­дри підприємницького і комерційного права Одеської національної юридичної академії, будується за принципом «питання-відповідь». Така побудова робить його зручним для студентів при підготовці до іспитів, а також для всіх тих, хто вивчає підприємницьке право. 
  Посібник може застосовуватися при вивченні загального на­вчального курсу «Підприємницьке право», а також спеціальних курсів «Інвестиційне і зовнішньоекономічне право» та «Банківське право».

  Господарське право | Просмотров: 2816 | Загрузок: 576 | Добавил: centaur | Дата: 21.02.2012 | Комментарии (0)

  Вирішення господарських спорів – К; Юстішан, 2002 - 640 с.
  ISBN - 966-96155-2-6

  Вміщені у цьому виданні матеріали являють собою систематизо­вані витяги з чинних роз'яснень та Інформаційних листів Вищого господарського (арбітражного) суду України з питань застосування норм матеріального права у вирішенні господарських спорів. Використані тексти роз’яснень та листів Вищого господарського (арбітражного) суду України наведені з урахуванням змін І допов­нень станом на 1 серпня 2002 року. 
  Збірник розрахований на практикуючих юристів, суддів, адво­катів, викладачів І студентів юридичних учбових закладів, усіх тих, хто цікавиться практикою вирішення господарських спорів.

  Господарське право | Просмотров: 717 | Загрузок: 333 | Добавил: centaur | Дата: 21.02.2012 | Комментарии (0)

  Господарське право: Курс лекцій: У двох частинах – Право, 2008. – 496 с. 
  ISBN 978-966-458-045-5

  Курс лекцій з господарського права присвячено загальним питанням становлення та розвитку господарського права в Україні. У систематизованому вигляді розглядаються ключові положення господарського права, серед яких поняття господарської діяльності та її різновидів, особливості правового регулювання відносин, що виникають під час організації та провадження господарської діяльності, господарська інфраструктура та майнова основа її функціонування, питання державного регулювання господарської діяльності та основні засади конкурентного права, система господарських договорів тощо. 
  Видання розраховане на студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів та факультетів.

  Господарське право | Просмотров: 1486 | Загрузок: 692 | Добавил: centaur | Дата: 21.02.2012 | Комментарии (0)

  Господарське право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. Мельник О. О. — К.: КНЕУ, 2005. — 208 с. 
  ISBN 966–574–779–7

  У посібнику розглядаються найбільш значущі питання господарювання. Видання містить програму дисципліни «Господарське право», методичні поради щодо самостійного опанування студентами матеріалу кожної теми. Подаються практичні завдання, питання для контролю знань студентів, вирішення яких дасть змогу закріпити теоретичні знання з програми курсу. 
  Видання містить перелік основної та додаткової літератури, використання якої сприятиме належному вивченню дисципліни. Розрахований на юристів, викладачів, студентів, а також осіб, які цікавляться правовою тематикою. 
  Програму курсу розроблено так, щоб активізувати використання студентами знань, отриманих під час вивчення конституційного, адміністративного, цивільного та інших галузей права. Програму підготовлено з урахуванням положень норм чинного законодавства України в обсязі, необхідному для повного й глибокого оволодіння студентами основними положеннями господарського права.

  Господарське право | Просмотров: 1432 | Загрузок: 509 | Добавил: centaur | Дата: 21.02.2012 | Комментарии (0)

  Господарське  законодавство: Мандриковський М. М. – К.: ВД «Професіонал», 2007. — 240 с.
  ISBN 966-370-061-8

  Навчальний посібник укладено відрадно до навчальної програми курсу Господарське законодавство. Структура, зміст посібника відповідають основним положенням Господарського та Цивільного кодексів України, що набрали чинності з 1 січня 2004 р. та іншим чинним нормативно-правовим актам станом на 1 січня 2006 р. До посібника максимально включені питання використання у господарській діяльності права інтелектуальної власності, господарських зобов'язань, відповідальності за правопорушення у сфері господарювання, правового регулювання окремих га­ги господарювання, посередництва, зовнішньоекономічної діяльності спеціальних режимів господарювання, навчальний посібник розрахований на студентів усіх форм навчання.

  Господарське право | Просмотров: 1255 | Загрузок: 342 | Добавил: centaur | Дата: 21.02.2012 | Комментарии (0)

  Господарське право України: Навчальний посібник. Кравчук С.Й. — К.: Кондор, 2007.-264 с. 
  I8ВN 966-351-108-7

  У посібнику розкриті основні правові інститути особливої та загальної частин господарського права, в тому числі питання правового регулювання окремих сфер господарської діяльності, на основі господарського та господарського процесуального за­конодавства України. Головну увагу приділено правовому регу­люванню діяльності господарюючих суб'єктів та управлінню нею. Для студентів, які вивчають курс господарського права, а та­кож юрисконсультів, підприємців і осіб, які цікавляться питання­ми правового регулювання господарської діяльності.
  В посібнику розкриваються основні проблеми правового ре­гулювання відносин у сфері економіки, оскільки на сьогодні ок­ремі вчені визначають господарське право як предмет господарсь­ких відносин, які виникають у зв'язку із здійсненням відповідної діяльності. При вивченні господарського права слід користуватися як і цим посібником, так і законодавчими актами та іншими матеріа­лами, що дозволить ширше зрозуміти нормативно-правові поло­ження, покладені в основу цього правового предмета, та викори­стовувати його у своїй практичній діяльності.
  Одне з основних завдань посібника " Господарське право Ук­раїни" – дати цілісне уявлення про правове регулювання відносин між підприємствами та організаціями – безпосередніми виробни­ками , а також між ними і державними та іншими органами. Друге завдання – розкрити зміни законодавчих актів, які ре­гулюють відносини між суб'єктами господарської діяльності та по­рядок їх застосування. Третє завдання – виробити практичні навички при вирішенні конкретних суперечностей, які виникають між суб'єктами госпо­дарювання в процесі виконання ними своїх безпосередніх функцій економічних структур держави.

  Господарське право | Просмотров: 2410 | Загрузок: 549 | Добавил: centaur | Дата: 21.02.2012 | Комментарии (0)  1-10 11-17

  Copyright © codex.at.ua 2020          Хостинг від uCoz
  PR-CY.ru український каталог каталог сайтів