€ Кодекси, закони, юридичні посібники, статті та поради &...
Каталог файлів
Меню

Категорії
Кодекси та коментарі
Адвокатура України
Адміністративне право
Банківське право
Біржове право
Господарське право
Державна служба
Житлове право
Злочини
Зразки документів
Конституційне право України
Кримінально - процесуальне право
Юрист-студент
Студентам - юристам
Криміналісту
Правові основи
Конспекти, лекції
Опорні конспекти з права
Реферати
Курсові, контрольні
Інші книги
Інша юридична тематика

Мітки

Рахувати

Пошук

Цікаво !!!
  >> Судова система України?
 
Всего ответов: 33

Орфо
Система Orphus

Закладки

Бонус!

Получить WM-бонус на свой кошелек!

Получить WMB-бонус на свой кошелек!

Друзі
 • Цікаві книги

 • Вітаю Вас, Гість · RSS 09.04.2020, 17:13

  Головна » Файли » Банківське право

    У категорії матеріалів: 6
    Показано матеріалів: 1-6

  Федоренко Г. О. Банківське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — 86 с.

  ISBN 966–574–597–2

   

  Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Банківське право» включає вступ, програму дисципліни, блок навчально-методичного забезпечення курсу, завдання для блоково-модульного контролю, критерії оцінювання знань студентів, рекомендовану нормативну та спеціальну  літературу.

  Для студентів спеціальності «Правознавство», аспірантів і викладачів.

   

  Банківське право | Просмотров: 981 | Загрузок: 315 | Добавил: centaur | Дата: 13.02.2012 | Комментарии (0)

  Банківське право України: Банківська система. Національний банк. Комерційні банки. Розрахунки і кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи зарубіжних країн. Інститут банківської таємниці: Підручник.— 3-тє вид.— К.: Видавництво А.С.К., 2003.— 928 с. — (Економіка. Фінанси. Право).

  ISBN  966-8291-06-9

   

  У підручнику відповідно до навчальної програма курсу "Бан­ківське правоУкраїни” висвітлено сутність і джерела банківського пра­ва, визначено правове становище Національного банку України і комерційних банків, теоретичні і практичні питання правового ре­гулювання розрахункових, кредитних, валютних відносин та опе­рацій з цінними паперами. Розглянуто основні положення банків­ського права провідних зарубіжних країн. Подано зразки основ­них банківських документів, важливі нормативно-правові акти, що регулюють банківську діяльність в Україні. Матеріал викладено на основі чинного законодавства і практики його застосування з урахуванням потреб навчального процесу.

  Розрахований на студентів юридичних та економічних вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, а також працівників банків. Буде корисним усім, хто цікавиться проблемами банківсь­кого права.

   

  Банківське право | Просмотров: 4248 | Загрузок: 770 | Добавил: centaur | Дата: 13.02.2012 | Комментарии (0)

  Банківське право: Навч. посібник. Ващенко Ю.В. – К.: Центр навчаль­ної літератури, 2006. — 344 с.

  I8ВN 966-364-217-3

   

  У навчальному посібнику автор висвітлює питання банківського права як ком­плексного правового інституту, розкриває зміст окремих складових педінститутів. Головну увагу приділено фінансово-правовим аспектам банківської діяльності. У за­гальній частині розкрито поняття банківського права, банківської діяльності, право­вий статус банку, предмет, методи, систему банківського права, банківської таємниці, банківського регулювання та банківського нагляду, правові засади фінансового моні­торингу. В особливій частині досліджено правові засади здійснення окремих банків­ських операцій, зокрема, кредитних, розрахункових, валютних.

  Навчальний посібник підготовлено у відповідності з основними темами спецкур­су «Банківське законодавство», а також темою «Правове регулювання банківської ді­яльності» нормативного курсу «Фінансове право», що викладаються на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. При його підготовці автор спиралася на власний досвід, отриманий у процесі читання лекцій на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевче­нка, а також досвід практичної роботи у банківському секторі України. У зв'язку з цим у посібнику гармонійно поєднані теоретичні та практичні аспекти правового ре­гулювання банківської діяльності.

  Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних та економічних навчальних за­кладів, працівників банківського сектора та читачів, які цікавляться питаннями пра­вового регулювання банківських відносин.

   

  Банківське право | Просмотров: 1013 | Загрузок: 252 | Добавил: centaur | Дата: 13.02.2012 | Комментарии (0)

  Банківське право України: Карманов Є. В. Навчальний посібник. — Харків: Консум, 2000. — 464 с.

   

  Цей навчальний посібник відрізняєть­ся від тих, до яких Ви звикли. Його слід віднести до нового покоління книг, за допомогою яких можна самостійно оволоді­ти знаннями.

  Для кращого засвоєння матеріалу рекомендуємо звернути увагу на таке:

  кожний розділ починається вступом, в якому пояснюєть­ся необхідність оволодіння саме цими знаннями;

  перелічені на початку розділу цілі навчання орієнтують на використання набутих знань у практичній діяльності;

  матеріал навчального посібника викладений стисло і на­очно, виділені основні поняття. Радимо запам'ятати відповідні схеми, таблиці, діаграми, які є своєрідним путівником до основ­них понять та взаємозв'язків;

  кожний розділ містить висновок, в якому коротко викла­дений зміст матеріалу;

  контрольні запитання, навчальні тести, наведені в кінці розділу, допоможуть перевірити знання;

  детальний зміст і відповідні посилання на сторінки допо­можуть швидко зорієнтуватись у пошуках потрібного матеріалу.

  Банківське право | Просмотров: 882 | Загрузок: 284 | Добавил: centaur | Дата: 13.02.2012 | Комментарии (0)

  Банківське право України : Навч. посібник. Кол. авт.: Жуков А. М., Іоффе А. Ю., Кротюк В. Л., Пасічник В. В., Селіванов А. О. та ін. / За заг. ред. А. О. Селі-ванова — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. — 384 с.

   

  Навчальний посібник підготовлено за сприяння Національного банку України

  Викладений у цьому навчальному посібнику матеріал охоплює усі питання нормативного курсу навчальної дисципліни «Банківське право України».

  Грунтовно розглянуто конституційні засади банківського права України, концепцію і структуру банківського права як комплексної галузі і правової дисципліни, роль банків у суспільстві та їх правовий статус, договори в банківській справі, питан­ня регулювання сучасної системи банківської справи, новітні зміни у цій галузі тощо.

  Підготовлений провідними юристами України посібник сприятиме поповнен­ню спеціалістами запасу фахових знань, необхідних у практичній діяльності здій­снення банками різних форм власності своїх функцій щодо обслуговування ринку.

  Призначений для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти, ас­пірантів, викладачів, юристів — працівників банківських і кредитних установ.

  Банківське право | Просмотров: 1133 | Загрузок: 301 | Добавил: centaur | Дата: 13.02.2012 | Комментарии (0)

  Качан О.О.  Банківське право: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2000. - 288 с. - Бібліогр.: с. 260-262.

  I5ВN 966-7784-30-4

   

  У посібнику розглядаються питання становлення бан­ківської системи України, розкривається зміст найважли­віших понять та категорій банківського права, особливості правового регулювання відносин, що виникають між його суб'єктами, правовий статус НБУ, комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ. Призначений для студентів юридичних вузів та економічних вищих навчаль­них закладів, спеціалістів з банківського права.

  Банківське право | Просмотров: 602 | Загрузок: 270 | Добавил: centaur | Дата: 13.02.2012 | Комментарии (0)  Copyright © codex.at.ua 2020          Хостинг від uCoz
  PR-CY.ru український каталог каталог сайтів