€ Кодекси, закони, юридичні посібники, статті та поради &...
Каталог файлів
Меню

Категорії
Кодекси та коментарі
Адвокатура України
Адміністративне право
Банківське право
Біржове право
Господарське право
Державна служба
Житлове право
Злочини
Зразки документів
Конституційне право України
Кримінально - процесуальне право
Юрист-студент
Студентам - юристам
Криміналісту
Правові основи
Конспекти, лекції
Опорні конспекти з права
Реферати
Курсові, контрольні
Інші книги
Інша юридична тематика

Мітки

Рахувати

Пошук

Цікаво !!!
  >> Судова система України?
 
Всего ответов: 33

Орфо
Система Orphus

Закладки

Бонус!

Получить WM-бонус на свой кошелек!

Получить WMB-бонус на свой кошелек!

Друзі
 • Цікаві книги

 • Вітаю Вас, Гість · RSS 09.04.2020, 19:43

  Головна » Файли » Адміністративне право

    У категорії матеріалів: 23
    Показано матеріалів: 1-10
  Сторінки: 1 2 3 »

  Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів.

                               ЗМІСТ
  1. Міграція як соціально-правовий феномен.
  2. Міграційна політика.
  3. Поняття та сутність нелегальної міграції.
  4. Адміністративно - правовий механізм протидії нелегальній міграції.

  Адміністративне право | Просмотров: 2753 | Загрузок: 298 | Добавил: centaur | Дата: 19.02.2012 | Комментарии (0)

  Адміністративна відповідальність в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. доц. А.Т.Комзюка. 2-е вид., перероб. і доп. – Харків: Ун-т внутр. справ, 2000. – 99 с. 

  В посібнику розкриваються поняття, правові та фактичні підстави адміністративної відповідальності, види та загальні правила накладення адміністративних стягнень, розглядаються питання підвідомчості справ про адміністративні правопорушення, провадження у справах про них: порядок порушення та розгляду справи, оскарження постанови і перегляду справи, а також виконання постанов про накладення адміністративних стягнень. В додатках наведено матеріали, які стосуються реформування інституту адміністративної відповідальності в Україні. Для студентів, курсантів, слухачів навчальних закладів юридичного профілю, викладачів, ад’юнктів, аспірантів, всіх, хто цікавиться питаннями застосування права.

  Адміністративне право | Просмотров: 1081 | Загрузок: 213 | Добавил: centaur | Дата: 19.02.2012 | Комментарии (0)

  Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. Перепелюк Володимир Григорович.- Чернівці: Рута, 2003. - 367 с. 

  Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Навчальний посібник підготовлений відповідно до навчальної програми дисципліни. В ньому пропонується авторська концепція загальної частини теорії адміністративного процесу. 
  Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів. 
  The manual contains the material according to the syllabus of the subject. It suggests author's constraction of the administrative process general part. It is intended for the students majoring in Law, may be in use for everybody interested in administrative process.

  Адміністративне право | Просмотров: 805 | Загрузок: 293 | Добавил: centaur | Дата: 19.02.2012 | Комментарии (0)

  Адміністративна деліктологія  Подлінув С.Д. - Юридична література, 1999.

  Навчально-методичний посібник призначений для самостійної роботи студентів, які вивчають фундаментальну спеціальну дисципліну Адміністративна деліктологія. В посібнику розглянуті проблеми формування адміністративної деліктологіє, досліджуються  детермінанти протиправної поведінки правопорушників і соціальні суперечності, які впливають на особистість правопорушника та його протиправну поведінку. Розглядається значення адміністративної деліктності, єє склад, структура, динаміка, географія та інші якісні характеристики, які пов'язують з роботою по організації профілактичної роботи з запобігання адміністративним деліктам, нейтралізації причин і умов їхнього вчинення. Даються поняття адміністративно-правового запобігання як запобіжного впливу адміністративної відповідальності і покарання та інших засобів адміністративного закону на деліктні фактори і явища, що несприятливо впливають на суспільні відносини і громадян. Аналізуються проблеми адміністративно-правової політики держави та роль органів внутрішніх справ в боротьбі з деліктами. Крім того, в роботі подані плани семінарських занять для студентів, питання для самостійної перевірки знань, список навчальних джерел і чинних нормативних актів з дисципліни, що вивчаються. 
  Видання призначено для студентів, які навчаються за спеціальностями <правознавство> та <соціологія> в Одеській державній юридичній академіє, а також може бути використано в практичній роботі органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів.

  Адміністративне право | Просмотров: 803 | Загрузок: 279 | Добавил: centaur | Дата: 19.02.2012 | Комментарии (0)

  Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: Монографія Комзюк А.Т. - Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. - 336 с. 
  ISBN 966-610-052-5 

  Монографію присвячено дослідженню проблем реалізації в правоохоронній діяльності міліції заходів адміністративного примусу. Дано загальну характеристику правоохоронної діяльності міліції, проаналізовано сутність, особливості та значення використання в ній адміністративного примусу, проблеми систематизації та класифікації його заходів, правові засади їх застосування міліцією. Центральне місце в монографії займає розгляд поняття, системи, мети, підстав та процедур застосування міліцією окремих самостійних груп адміністративного примусу - адміністративно-запобіжних заходів, заходів адміністративного припинення та адміністративних стягнень. Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів.

  Адміністративне право | Просмотров: 1106 | Загрузок: 721 | Добавил: centaur | Дата: 19.02.2012 | Комментарии (0)

  Адміністративна відповідальність (загальні положення та правопорушен­ня у сфері обігу наркотиків): Навчальний посібник / За заг. ред. доктора юри­дичних наук, професора І.П. Голосніченка. — К.: КІВС, 2003. —112с. 

  У навчальному посібнику розглядається поняття ад­міністративної відповідальності, наводяться відомості про склад адміністративного проступку, адміністра­тивні стягнення, порядок їх накладення, характеристи­ку адміністративних проступків, що посягають на відно­сини у сфері обігу наркотичних засобів та психотроп­них речовин і порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення. Конспективне змістовне тлумачення зазначених питань здійснюється з урахуванням положень Конституції та чинного зако­нодавства України станом на 1 серпня 2002 року, а та­кож окремих положень концепцій адміністративної ре­форми в Україні та реформи адміністративного права України. Призначений допомогти курсантам, слухачам і студентам юридичних вищих навчальних закладів і факультетів, працівникам правоохоронних органів в оволодінні навчальною дисципліною "Адміністратив­на відповідальність".

  Адміністративне право | Просмотров: 2074 | Загрузок: 379 | Добавил: centaur | Дата: 19.02.2012 | Комментарии (0)

  Адміністративне право України: Підручник В. К. Колпаков - Київ Юрінком Інтер 2004

  Основні поняття категорії "управління". Адмініст­ративне право як складова частина правової системи держави характеризується насамперед тим, що воно висту­пає регулятором особливої категорії суспільних відносин, а саме: відносин, які складаються у сфері державного управління. Сам термін "адміністративне" у перекладі з латинської означає "управління". Тому словосполучення "адміністра­тивне право" цілком закономірно можна трактувати як "управлінське право".
  Адміністративне право | Просмотров: 1514 | Загрузок: 204 | Добавил: centaur | Дата: 19.02.2012 | Комментарии (0)

  Адміністративне право України: основні поняття. Навчальний посібник. / За заг. ред. доктора юридичних наук, професора І.П. Голосніченка. - К.: ГАН, 2005. - 232 с.

  Книга "Адміністративне право України" підготовлена з акцентуванням уваги на основні поняття адміністративного права з урахуванням змін і доповнень до Конституції України. Як правило, студенти не твердо знають понятійний апарат адміністративно-правової науки, що утруднює оволодіння ними курсом адміністративного права. Навчальний посібник, що пропонується, дає можливість ознайомитися із навчальним матеріалом даної дисципліни, але у скороченому варіанті. Відсутність розмитості матеріалу дозволяє читачу вивчити конкретні поняття, а також правову базу регулювання відносин управлінського характеру, які й представляють предмет даної галузі права.
  Книга має загальну та особливу частини.

  Адміністративне право | Просмотров: 1064 | Загрузок: 424 | Добавил: centaur | Дата: 19.02.2012 | Комментарии (0)

  Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. - 544 с. 
  ISBN 966-667-083-6

  Підручник підготовлено відповідно до сучасної адміністративно-право­вої доктрини, що базується на Концепції адміністративної реформи в Україні. В ньому розкривається зміст норм Загальної та Особливої частин адміністративного права України. У Загальній частині поєднано нор­мативний матеріал і теоретичні положення, що розкривають сутність публічного управління, його співвідношення з державним управлінням; розглядається поняття адміністративного права, адміністративно-пра­вовий статус його суб'єктів, зміст адміністративного процесу. В Особливій частині розглядаються питання виконавчо-розпорядчої діяльності дер­жави в адміністративно-політичній сфері, галузях економіки та соціально-культурного будівництва, підприємництва, міжгалузевого управління, а також забезпечення законності в державному управлінні. Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів юридичних факультетів і вузів. Стане у пригоді науковцям, державним службовцям, працівникам правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, суду, прокуратури тощо.

  Адміністративне право | Просмотров: 5097 | Загрузок: 736 | Добавил: centaur | Дата: 19.02.2012 | Комментарии (0)

  Адміністративне право України: Підручник: За заг.ред. д.ю.н., проф. Коломоєць Т.О. – Київ: „Істина”, 2008. - 500с. 

  У підручнику подається у систематизованому вигляді матеріал з навчальної дисципліни "Адміністративне право”. Поряд із текстовим матеріалом із Загальної та Особливої частини (двох модулів) також подаються завдання практичного характеру (практикум) щодо кожної теми у рамках двох модулів. Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів. Рекомендовано Вченою радою Запорізького національного університету.
  Адміністративне право | Просмотров: 6683 | Загрузок: 1066 | Добавил: centaur | Дата: 19.02.2012 | Комментарии (0)  1-10 11-20 21-23

  Copyright © codex.at.ua 2020          Хостинг від uCoz
  PR-CY.ru український каталог каталог сайтів